"Οι Δειλοί" Χρίστος Αχνιώτης

Novel based on the political lynching and assassination of the working class hero Savvas Menikou. He was stoned and beaten to death by EOKA masked men, members and supporters of the organization on May 23rd 1958 in Lefkoniko - Cyprus. www.christos-ahniotis.com

Νουβέλα βασισμένη στο πολιτικό λιντσάρισμα και δολοφονία του ήρωα της εργατικής τάξης Σάββα Μένοικου από μασκοφόρους, μέλη και οπαδούς της ΕΟΚΑ τον Μάη του 1958 στο Λευκόνοικο της Κύπρου. enter image description here