Διχοτόμηση της Κύπρου

Ο Τουρκικός στρατός χάραξε το 1974 τέτοια μέρα την γραμμή της διχοτόμησης που υπάρχει σήμερα. Αλλά καμιά χώρα δεν διχοτομείται σε μια μέρα, και καμιά χώρα δεν μένει διχοτομημένη αν δεν υπάρχουν μεγάλες μερίδες του πληθυσμού της που την θέλουν διχοτομημένη.... Δεν ξεχνούμε το 1974, δεν ξεχνούμε αυτούς που διαμόρφωσαν τις συνθήκες που επέτρεψαν την εισβολή, και δεν σκύβουμε το κεφάλι σε αυτούς που με νύχια και δόντια πασχίζουν να διατηρήσουν και να εμπεδώσουν το αποτέλεσμα της, την διχοτόμηση...

enter image description here