Η διχοτόμηση ήβρεν ηγέτη

Νικούιν ξέρεις το ότι οι υπολογισμοί σου μπορεί να φκουν λάθος έννεν; Διότι έσιει έκθεση ΟΗΕ, κίνηση με το Βαρώσι, αποχώρηση ΟΥΝΦΙΚΥΠ τζιαι μετά πάμε σε εκλογές... Εφαντάστηκες; τούτα ούλλα να εγίναν ...για ένα πουκάμισο αδειανό, για λίγους πρόωρους δημοσκοπικούς ψήφους;

enter image description here