Hakkımızda

Federasyonu istiyoruz!

İki toplumlu, iki bölgeli federasyon mevcut durumda, en uygun ve en gerçekleştirilebilir siyasi düzenlemedir. Bu düzenleme, milliyetçi çatışma, karşılıklı nefret ve dış müdahalelerle şekillenmiş toplumlararası ilişkilerin gelişiminin en temel tarihi sonucudur. İki toplumlu, iki bölgeli federasyon şu anki koşullar altında, en ideal çözüm şeklidir çünkü iki toplumun bir devlet çatısı altında eşitçe ve güven içinde beraber yaşarken belli bir seviyede toplumsal özerkliğe sahip olacağı tek seçenektir. Etnisiteye dayalı toplumculuğun aşılmasının ve hakiki bağımsızlığa kavuşmanın gerekli koşullarını sadece Kıbrıs halkının bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması sağlayabilir. Tamamıyla askersizleştirme talebinin cevap bulması ve savaş çığırtkanlığı yapan retorik ve niyetlerden kurtulunması sadece yeniden birleşmeyle kamuoyunda yankı bulabilecektir. Solcular olarak, federal bir çözüm için mücadele etmeliyiz. Müzakere sürecinde yaratılacak dinamikler sadece toplum düzeyinde, halkın eylemlere katılımıyla sağlamlaştırılabilir. Bu ancak dolaylı ve direkt olarak etnisite temelli bakış açısından gelen argümanlar öne süren milliyetçilere, kiliseye ve retçi cephe entelektüellerinin hukuki analizlerine karşı kamusal bir savaş vererek mümkün olacaktır. Eğer ki çözümün ertesi günü her şey bize tanıdık ve yakın gelirse o zaman federasyonun kuruluş sürecinde ortaya çıkacak sorunlar yapıcı bir işbirliği ruhu içinde daha kolay bir şekilde çözülecektir. Dolayısıyla, sürece dahil olmamız, müdahale etmemiz ve pozisyonumuzu açıkça ve kararlılıkla ifade etmemiz gerektiğine inanmaktayız. Hiçbir şeyi hazır beklememeli, yeniden birleşmenin şeklini belirlemek için bugünden mücadele etmeliyiz. Yeniden birleşme, yakınlaşma ve faşizm karşıtı geniş mücadelenin saflarında yer almalıyız. Iki toplumlu işbirliği ve ülkenin yeniden birleşmesi solun vizyonu ve ana istikametiydi ve hala daha öyledir.