ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ: Ελέγχει τους δείκτες βενζίνης το Τελωνείο – Άμεση κατάσχεση οχημάτων

Εάν διαπιστωθεί πως ο οδηγός εφοδίασε το όχημά του με βενζίνη από τα Κατεχόμενα, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο, τεσσάρων ευρώ ανά λίτρο. Στην περίπτωση που ο οδηγός αδυνατεί να καταβάλει εκείνη την ώρα το πρόστιμό του, τότε γίνεται κατάσχεση του οχήματος επί τόπου.

Κλεφτοκράτος, όχι αστεία.

Keep It in The Ground

enter image description here

Σημαντικός στρατηγικός εταίρος, βαθιά στρατηγική συνεργασία. Τόσο βαθιά τζαι τόσο σημαντική που εν συμφωνούν ούτε στο ποσοστό διαμοιρασμού της Αφροδίτης [που να μεν συμφωνήσουν ποττέ - #KeepItInTheGround]