Παπούτσι που τον τόπο σου τζ' ας ένει μισοδότζιν [ο τόπος]

Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here