Δήμαρχος της πόλης-φάντασμα

Όταν είσαι δήμαρχος της πόλης - φάντασμα τζαι φοάσαι άμπα τζαι αννοίξει η πόρτα τζαι φύουν τα φαντάσματα.

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here