ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ: Ελέγχει τους δείκτες βενζίνης το Τελωνείο – Άμεση κατάσχεση οχημάτων

Εάν διαπιστωθεί πως ο οδηγός εφοδίασε το όχημά του με βενζίνη από τα Κατεχόμενα, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο, τεσσάρων ευρώ ανά λίτρο. Στην περίπτωση που ο οδηγός αδυνατεί να καταβάλει εκείνη την ώρα το πρόστιμό του, τότε γίνεται κατάσχεση του οχήματος επί τόπου.

Κλεφτοκράτος, όχι αστεία.


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here