Το πλαίσιο!

Είπα τζιαι εγώ το πλαίσιο τζιαι επιάτε το τζιαι πάτε. Τα πλαίσια μου μέσα.

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here