Όταν η έννοια του freudian slip δεν είναι αρκετή για να εκφράσει την ακρίβεια της διατύπωσης...

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here