Παρεμπόδιση επίσκεψης Τ/Κ εκπαιδευτικών σε Γυμνάσιο της Λευκωσίας

Κάποτε υπήρχαν κάποιοι δεξιοί που υποστήριζαν υποτίθεται πρώτα την επανένωση και μετά την παράταξη τους. Τώρα προτεραιότητα η άκρα δεξιά και ο Ττόμυς:)

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here