Δήλωση Αναστασιάδη για διχοτόμηση (03)

Νικούιν 2016 onwards: δεσμευμένος στη λύση :)

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here