Στην μνήμην της Τζιεμαλιγιέ

Cemaliye'nın anısına. Bugün faşistler onu vurdular. Στην μνήμην της Τζιεμαλιγιέ. Σήμερα επαίξαν την οι φασίστες.

enter image description here

enter image description here


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here