Ποιος και γιατί έκανε δώρο στον Ιωάννη Κασουλίδη ένα τρυπάνι κατεδάφισης

Όπως λαλούμεν, βασικά επήραν μας πρέφα... :)

Προσέφερε ως συμβολικό δώρο στον Υπουργό Κασουλίδη ένα φορητό ηλεκτρικό τρυπάνι κατεδάφισης σκυροδέματος, με την ελπίδα ότι σύντομα το νησί θα επανενωθεί και «θα διαλύσουμε το τσιμέντο, τοποθετώντας τους καθρέφτες μαζί».


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here