Οδός Κωστή Αχνιώτη

Αίτημα πολιτών για μετονομασία του δρόμου Λήδρα Πάλας σε οδό Κωστή Αχνιώτη


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here