Δημοψήφισμα στην Τουρκία

Το ότι α) μόνο το 42% των Τούρκων πολιτών που κατοικούν στο βόρειο μέρος της Κύπρου και που είχαν δικαίωμα ψήφου, συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, και β) μόνο το 43% εξ αυτών ψήφισε ΝΑΙ, σημαίνει ότι ο Ερτογάν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόματα και εύκολα τον πληθυσμό των εποίκων/μεταναστών για να ελέγχει τη βόρεια Κύπρο.


Author: aristerikinisi

Facebook Page

enter image description here